[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานทางการเงิน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

ความรู้การขอเลขที่บ้าน
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  
ดาวน์โหลดฟรี IDM 6.31 เวอร์ชั่นถาวร
โดย : สมชาย   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561   


การดาวน์โหลดข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ต่างๆ ยังคงได้รับความนิยมและใช้งานกันแพร่หลายต่อเนื่อง ซึ่งการดาวน์โหลดทั่วๆ ไปผ่านเว็บบราวเซอร์ในปัจจุบันนั้นยังคงทำได้ไม่ดีนัก และยังไม่มีประสิทธิภาพในเรื่องความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล ซึ่งทำให้ดาวน์โหลดได้ช้า มีโอกาสหลุด และไม่ต่อเนื่อง โหลดได้ไม่พร้อมกันหลายไฟล์ แต่หากเพื่อนๆ เปลี่ยนมาใช้งานโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด IDM ถาวร โปรแกรมนี้จะช่วยให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

Internet Download Manager หรือ IDM สุดยอดโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดที่โหลดไฟล์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตได้ทุกไฟล์ รองรับการโหลดทุกนามสกุล เทคโนโลยีพิเศษของ IDM คือการแบ่งไฟล์ในการดาวน์โหลด ซึ่งมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดาวน์โหลดไฟล์ได้ถึง 500% ซึ่งแตกต่างกับการดาวน์โหลดไฟล์ทั่วๆ ไปเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมาพร้อมกับระบบจัดการไฟล์ดาวน์โหลด สามารถตั้งค่าความเร็วในการดาวน์โหลดและเรียงลำดับความสำคัญในการดาวน์โหลดไฟล์ได้ งานนี้ใครยังไม่มีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดเจ๋งๆ ไว้ใช้งานโหลดซะที่ https://idmdl.com


เข้าชม : 200

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-970107 Fax.042-970107
E-mail : thatnaweng@gmail.com

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์