สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ

   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ( ต.ค. 2563- ธค. 2563 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( ม.ค. 2564 ถึง มี.ค. 2564)
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายเสน่ห์ เพ็ชร์ร ...
อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์เลือกตั้งเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

พนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง รณรงค์เลือกตั้งเทศ ...
อ่านเพิ่มเติม

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ บริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามป้อม เทศบาลตำบลธาต ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online