โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลธาตุนาเวงระหว่างวันที่ 13 – 28 พฤษภาคม 2563

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th