โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งฯ

ทต.ธาตุนาเวงจัด โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายก ในวันที่ 22 มีนาคม 2564

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th