การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

         เทศบาลตำบลธาตุนาเวงจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เพื่อประชุมประชาคมหมู่บ้านรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนมาประกอบการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งเป้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมปลูกต้นไม้ปี64

            อ่านแล้ว : 104 FacebookTwitterLin ...
อ่านเพิ่มเติม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online