จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของตำบลธาตุนาเวง ประจำปี ๒๕๖๔

      เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดตั้งจุดสกัดและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ( ถนนสายนาเวง-นาคำ )

 

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th