จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของตำบลธาตุนาเวง ประจำปี ๒๕๖๔

      เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดตั้งจุดสกัดและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ( ถนนสายนาเวง-นาคำ )

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์  เพ็ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online