กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายเสน่ห์ เพ็ชร์รุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ขององค์การบิหารส่วนจังหวัดสกลนคร  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณดอนขาม-ดอนลังกา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

                             

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th