กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายเสน่ห์ เพ็ชร์รุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ขององค์การบิหารส่วนจังหวัดสกลนคร  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณดอนขาม-ดอนลังกา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

                             

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดโครงการฝึกอบรมและสนั ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์  เพ็ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online