ร้องเรียนทุจริตเจ้าหน้าที่

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่

1.ผู้กล่าวหา/ร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม

2.ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้องเรียน

3.ข้อกล่าวหา/ร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม และ พฤติการณ์จากคำกล่าวหา/ร้องเรียน

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th