ตอบกลับไปยัง: เปิดร้านขายของชำ

index ฟอรั่ม Q&A ถาม-ตอบปัญหาด่วน เปิดร้านขายของชำ ตอบกลับไปยัง: เปิดร้านขายของชำ

#2853

ให้เข้ามาติดต่อยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์กับทางเทศบาลพร้อมเอกสาร ประกอบด้วย
1. สำเนาบัตาประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการร้าน

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th