คณะผู้บริหาร

ทำเนียบคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

นายเสน่ห์ เพ็ชร์รุ่ง
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง
โทร 089-2225036
นายคำเผย คนหาญ นายทนงศักดิฺ คำฤทธิฺ
รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง
086-222-4321 063-431-2349
ร.ต.อุทัย เนสุสินธ์ุ นางประกายแก้ว โนนทะขาม
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
081-799-2312 062-606-9666

 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดโครงการฝึกอบรมและสนั ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์  เพ็ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online