หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายชำนาญ  จันฤาไชย
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)

081-2616065
 
นางสาววัชรารัตน์  ศักดิ์สุจริต
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 

โทร 081-4990095

นางเสริมศรี  แสนอินทะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  

โทร 089-5728867

นายธิสิทธิ์  มิตรสุภาพ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)

โทร 081-7681223

นางสุพิชญาณ์  ทองอนันทวงศ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)

 โทร 093-4616589

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ปี64

            อ่านแล้ว : 110 FacebookTwitterLin ...
อ่านเพิ่มเติม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online