ออกช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงออกช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในเขตตำบลธาตุนาเวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th