ออกช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงออกช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในเขตตำบลธาตุนาเวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์  เพ็ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online