การประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔

บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th