โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายเสน่ห์ เพ็ชร์รุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวงผู้อำนวยการศูนย์อปพร.เทศบาลตำบลธาตุนาเวง เป็นประธานเปิดจุดสกัดประจำตำบลธาตุนาเวงตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์  เพ็ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online