การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมตำบลธาตุนาเวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมาจากตัวแทนของหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 5 ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ เพื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดโครงการฝึกอบรมและสนั ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์  เพ็ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online