กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันฉัตรมงคล ตามโครงการ ” ชาวสกลนคร รักหนองหาร “

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องในวันฉัตรมงคล ตามโครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร” ณ บริเวณชายฝั่งหนองหาร ดอนลังกา บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th