กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันฉัตรมงคล ตามโครงการ ” ชาวสกลนคร รักหนองหาร “

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องในวันฉัตรมงคล ตามโครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร” ณ บริเวณชายฝั่งหนองหาร ดอนลังกา บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดโครงการฝึกอบรมและสนั ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์  เพ็ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online