กิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 และถวายเทียน ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลธาตุนาเวง

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th