โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลธาตุนาเวงจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลธาตุนาเวง

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th