โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลธาตุนาเวงจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลธาตุนาเวง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดโครงการฝึกอบรมและสนั ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online