การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี2566 “ธาตุนาเวงเกมส์ครั้งที่ 6”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ” ธาตุนาเวงเกมส์ ครั้งที่ 6 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง โดยมี ดร.อภิชาติ ตรีสวัสดิชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต 1 เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬา

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th