โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

 

 

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th