โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายเสน่ห์ เพ็ชร์รุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลธาตุนาเวง เป็นประธานเปิดจุดตรวจและจุดบริการประชาชนประจำตำบลธาตุนาเวงตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566

 

 

 

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th