ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๑

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th