เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำหนองมะขามป้อม บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำหนองมะขามป้อม

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th