เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที่ 3 (ช่วงท้ายซอย) ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนบ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที่3

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th