เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 (ข้างสวนยาง) ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนบ้านโคกสว่าง หมู่ที่2(ข้างสวนยาง)

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th