ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกสว่าง-ศรีวิชา ซอย ๓ (คุ้ม ตชด.) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนโคกสว่าง-ศรีวิชา ซอย 3(คุ้มตชด.)

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th