เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคุ้มโนนงิ้ว บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคุ้มโนนงิ้ว

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th