เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านรุ่งพัฒนา ซอย ๔ (คุ้มทหาร) บ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th