ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านรุ่งพัฒนา ซอย ๔ (คุ้มทหาร) บ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th