เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในตำบลธาตุนาเวง จำนวน ๒๔ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th