เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนบ้านหนองบัวใหญ่-ดอนเสาธง หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนบ้านหนองบัวใหญ่

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th