ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์, โทรสาร.042-970107
E-mail : thatnaweng@gmail.com
http://thatnaweng.go.th

Contact Pepel (#4)
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th