สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ( เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕  
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ( ต.ค. 2563- ธค. 2563 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( ม.ค. 2564 ถึง มี.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th