สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ( ต.ค. 2563- ธค. 2563 )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( ม.ค. 2564 ถึง มี.ค. 2564)
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563

กิจกรรมปลูกต้นไม้ปี64

            อ่านแล้ว : 104 FacebookTwitterLin ...
อ่านเพิ่มเติม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online