กิจกรรมลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญประโยชน์

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th