เทศบาลตำบลธาตุนาเวงออกซ่อมแซมถนนที่ชำรุด

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงออกซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตตำบลธาตุนาเวงเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th