โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมปลูกต้นไม้ปี64

            อ่านแล้ว : 103 FacebookTwitterLin ...
อ่านเพิ่มเติม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online