โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายเสน่ห์ เพ็ชร์รุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลธาตุนาเวง เป็นประธานเปิดจุดตรวจและจุดบริการประชาชนประจำตำบลธาตุนาเวงตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565

 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดโครงการฝึกอบรมและสนั ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์  เพ็ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online