กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมอาสาพัมนาตามโครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร”

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมอาสาพัฒนาตามโครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร” ณ บริเวณหนองสิม บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th