เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกสว่าง-ศรีวิชา ซอย ๓ (คุ้ม ตชด.)บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.โคกสว่าง-ศรีวิชา ซอย 3

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th