เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านโคกสว่าง-ศรีวิชา ซอย ๑ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนบ้านโคกสว่าง-ศรีวิชา ซอย 1

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th