เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านหนองบัวใหญ่ ซอย ๑ บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านหนองบัวใหญ่ ซอย๑

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th