เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านโคกสว่าง ซอย ๒ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านโคกสว่าง ซอย ๒ บ้านโคกสว่าง

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th