แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 61-63

 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.4) ระยะ 3, 5 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2565 )

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรมปลูกต้นไม้ปี64

            อ่านแล้ว : 142 FacebookTwitterLin ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online