แผนพัฒนาบุคคลกร ปี พ.ศ. 2563

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
   การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ประจำปี 2563

กิจกรรมปลูกต้นไม้ปี64

            อ่านแล้ว : 104 FacebookTwitterLin ...
อ่านเพิ่มเติม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online