แผนพัฒนาบุคลากร

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565
นโยบายการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
   การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ประจำปี 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดโครงการฝึกอบรมและสนั ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online